Termeni și condiții

Pentru utlizarea site-ului www.valentinplacinta.ro, în continuare denumit „Site-ul”, este necesar să citiți și să acceptați termenii și condițiile de mai jos, în continuare denumiți „Termeni și Conditii”, care au valoarea unui contract încheiat între întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. și orice persoană, client sau utilizator, care accesează magazinul online găzduit pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului implică acceptarea integrală și necondiționată a acestor Termeni și Condiții. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, aveți dreptul și obligația să părăsiți Site-ul.

 

Termenii și Condițiile se aplică tuturor vânzărilor de produse și servicii realizate de întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. prin intermediul magazinului online găzduit pe Site, precum și informațiilor prezente pe site.

 

Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. Astfel de modificări vor fi considerate ca acceptate prin simpla utilizare a Site-ului, urmând a produce efecte juridice numai în cazul contractelor viitoare, nu și în cazul contractelor deja încheiate.

Prin utilizarea acestui site, precum efectuarea comenzilor, înscrierilor la activități și evenimente, completărilor formularelor , declar că doresc ca datele mele să fie transmise către întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. în scopul furnizării de informații despre produsele comercializate de companie. Confirm faptul că toate informațiile furnizate de mine sunt adevărate și complete. Cunosc faptul că întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. prelucrează datele mele cu caracter personal în baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru libera circulație a acestor date. Prelucrarea este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 36330.

 

Declar că sunt de acord în mod expres și neechivoc ca întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I.  să prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul terților contractanți în vederea prelucrării / furnizării de informații și a derulării oricăror raporturi comerciale, trimitere email-uri de informare sau comerciale între întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. și subsemnatul. Declar că mi s-au adus la cunoștință prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I.  prin intermediul secțiunii „Contact” din site. De asemenea, împuternicesc întreprinderea să furnizeze aceste informații autorităților abilitate de lege, la cererea acestora, în condițiile legii.

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I.  rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura siteurilor în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

 

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;

Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilităti de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

Pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

Informația oferită, în cadrul site-ului www.valentinplacinta.ro, se află sub protecția Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Utilizarea și/sau reproducerea, prin orice mijloace, a informațiilor oferite pe acest site – text, audio sau video – este strict interzisă.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrange și asupra obligației întreprinderii individuale PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile întreprinderii individuale PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. impuse de lege.

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. utile în ceea ce privește conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea întreprinderii individuale PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Întreprinderea individuală PLĂCINTĂ D. VALENTIN I.I. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.